Consultanță Fonduri Europene Târgoviște - Firmă Consultanță Târgoviște

Elaborarea proiectelor pentru obținere de finanțări nerambursabile

Pentru a obține fonduri nerambursabile este necesară întocmirea unui proiect conform solicitărilor finanțatorului, proiect care să demonstreze că investiția pe care urmează să o faci cu finanțarea nerambursabilă va aduce profit.

Proiectul va include o documentație tehnică însoțită de plan de afaceri, plan de achiziții, plan de promovare și marketing, buget, proiecții ale situațiilor financiare ale firmei pe mai mulți ani.

Elaborarea proiectelor pentru obținere de finanțări nerambursabile
Management de proiect Târgoviște și județul Dâmbovița

Management de proiect Târgoviște și județul Dâmbovița

Odată ce proiectul tău se aprobă și trebuie să îl pui în practică, îți suntem alături cu o echipă de profesioniști care se vor ocupa alături de tine de managementul proiectului tău.

Îți vom acorda asistență pe toată durata de implementare a proiectului pentru a fi siguri că implementarea se finalizează conform cerințelor contractuale.

Serviciile de consultanță aferente acestei etape cuprind: elaborarea cererilor de plată, a cererilor de rambursare și a documentațiilor justificative pentru fiecare cheltuială realizată în cadrul proiectului.

Servicii complete pentru afacerea ta

Evaluare proiect

Ne prezentați ideea de proiect și noi vă prezentăm posibilele surse de finanțare cu evaluare din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de eligibilitate beneficiar, proiect, activități și cheltuieli.

Documentații tehnice

Realizăm documentații tehnice pentru proiecte investiționale.

Plan de afaceri

Concepem cu atenție planul de afacere, asigurându-ne că este eligibil pentru obținerea finanțării.

Cerere de finanțare

Realizăm cererea de finanțare a proiectului, asigurându-ne că respectăm toate cerințele de eligibilitate.

Întocmire dosar de achiziții

Întocmim dosarele de achiziții aferente oricărui tip de proiect de investiții și oricărui tip de beneficiar.

Întocmire dosar cerere de plată

Întocmim și depunem la timp dosarul de cerere de plata, oferind beneficiarilor informații complete privind tranșele de plată.

Asistență tehnică

Oferim asistență tehnică specializată pe toată durata implementării proiectelor, având departament de proiectare și inginerie propriu.

Servicii suport în activitatea curentă a firmei

Prin departamentele specializate, putem asigura servicii suport pentru activitatea curentă a unei firme: înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, servicii de secretariat, servicii de arhivare, servicii de realizare documentații în vederea obținerii certificărilor de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.

Servicii de verificare tehnică a documentațiilor tehnice

Serviciile de verificare tehnică a documentațiilor tehnice presupun analiza acestora de către verificatori de proiecte atestați de Ministerul Dezvoltării pentru diverse cerințe/exigențe de calitate.

Serviciile de verificare tehnică sunt necesare în vederea confirmării respectării prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și a normativelor de proiectare specifice pentru fiecare tip de proiect.

Cerințele/exigențele de calitate la care sunt verificate documentațiile tehnice sunt date de tipul de proiect, categoria și clasa de importanță.

Echipa noastră de consultanță cuprinde și ingineri consultanți acreditați pentru realizarea serviciilor de verificare tehnică a documentațiilor tehnice pentru:

  • Proiecte de construcții civile și industriale;
  • Proiecte de drumuri, platforme, parcări;

Serviciul de verificare tehnică a unei documentații tehnice se finalizează cu întocmirea unui referat privind îndeplinirea condițiilor din cadrul legislativ în vigoare.

fonduri europene servicii
Consultanță fonduri europene Dâmbovița

Servicii de realizare analiză privind respectarea conformității cu principiul DNSH

Conform cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului Europen și al Consiliului sunt stabilite criteriile tehnice de examinare pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică analizată aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Toate proiectele finanțate din fonduri europene vor trebui să respecte Principiul DNSH – Do Not Significant Harm – „A nu prejudicia în mod semnificativ”. Nerespectarea principiului DNSH poate conduce la corecții financiare importante în cadrul proiectului.

În echipa de consultanță avem personal specializat care poate realiza servicii de analiză a proiectului propus de dumneavoastră din perspectiva conformității cu principiul DNSH.

Servicii de realizare analiză de imunizare la schimbările climatice

Conform cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului Europen și al Consiliului sunt stabilite criteriile tehnice de examinare pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică analizată aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează în dezvoltarea proiectelor de infrastructură măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Procesul de analiză este împărțit în doi piloni (atenuare și adaptare) și două faze (examinare și analiză detaliată), iar partea de documentare și verificare a modalităților de imunizare la schimbările climatice este considerată un element esențial al raționamentului pentru luarea deciziilor de investiții. Aceste aspecte vor fi integrate în cererea de finanțare și în documentația tehnico-economică, astfel:

  • pentru acele proiecte pentru care documentația tehnico-economică nu este finalizată, titularul proiectului va prezenta în cadrul documentației modalitatea în care au fost luate în calcul particularitățile climatice, analiza vulnerabilităților și riscurilor cauzate de schimbările climatice, în conformitate cu HG 907/2016 (anexa privind structura-cadru a documentației tehnico-economice);
  • pentru acele proiecte pentru care documentația tehnico-economică a fost finalizată, titularul proiectului va prezenta într-o anexă a documentației tehnico-economice modalitatea în care au fost luate în calcul particularitățile climatice, analiza vulnerabilităților și riscurilor cauzate de schimbările climatice, în conformitate cu HG 907/2016 (anexa privind structura-cadru a documentației tehnico-economice). În echipa de consultanță avem personal specializat care poate realiza servicii de analiză de imunizare la schimbările climatice pentru proiectul propus de dumneavoastră.
Elaborarea proiectelor pentru obținere de finanțări nerambursabile